Lịch thi đấu V.League

Cập nhật lịch thi đấu V.League 2014

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CP BĐCN VIỆT NAM
 
Hà Nội, ngày 17  tháng 12 năm 2014
                 
LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2015
 
Lượt đi MT CLB - CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 1 CN
4/1
17h00 Bình Dương 1 Becamex Bình Dương - Đồng Tháp
16h00 Cần Thơ 2 XSKT Cần Thơ - QNK Quảng Nam
17h00 Đồng Nai 3 Đồng Nai - Than - Quảng Ninh
17h00 Hàng Đẫy 4 Hà Nội T&T - Đồng Tâm Long An
16h30 Vinh 5 Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng
17h00 Pleiku 6 Hoàng Anh Gia Lai - Sanna KH - BVN
16h00 Thanh Hóa 7 Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng
Vòng 2 T7
10/1
16h00 Đồng Tháp 8 Đồng Tháp - XSKT Cần Thơ
16h30 Quảng Nam 9 QNK Quảng Nam - Becamex Bình Dương
16h00 Cẩm Phả 10 Than - Quảng Ninh - Hà Nội T&T
CN
11/1
17h00 Long An 11 Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Lạch Tray 12 Hải Phòng - Thanh Hóa
17h00 19/8 Nha Trang 13 Sanna KH - BVN - Đồng Nai
16h30 Chi Lăng 14 SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An
Vòng 3 T7
17/1
17h00 Bình Dương 15 Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng
16h00 Đồng Tháp 16 Đồng Tháp - Đồng Nai
16h00 Cần Thơ 17 XSKT Cần Thơ - Than - Quảng Ninh
17h00 Hàng Đẫy 18 Hà Nội T&T - QNK Quảng Nam
17h00 Long An 19 Đồng Tâm Long An - Sông Lam Nghệ An
17h00 19/8 Nha Trang 20 Sanna KH - BVN - Hải Phòng
17h00 Pleiku 21 Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa
Vòng 4 T4
21/1
16h30 Quảng Nam 22 QNK Quảng Nam - Đồng Tâm Long An
17h00 Đồng Nai 23 Đồng Nai - XSKT Cần Thơ
16h30 Vinh 24 Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương
16h00 Cẩm Phả 25 Than - Quảng Ninh - Đồng Tháp
17h00 Lạch Tray 26 Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai
16h00 Thanh Hóa 27 Thanh Hóa - Sanna KH - BVN
16h30 Chi Lăng 28 SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T
Vòng 5 CN
25/1
17h00 Bình Dương 29 Becamex Bình Dương - Than - Quảng Ninh
16h30 Quảng Nam 30 QNK Quảng Nam - Đồng Nai
17h00 Long An 31 Đồng Tâm Long An - Đồng Tháp
17h00 Lạch Tray 32 Hải Phòng - XSKT Cần Thơ
17h00 19/8 Nha Trang 33 Sanna KH - BVN - Sông Lam Nghệ An
17h00 Pleiku 34 Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng
16h00 Thanh Hóa 35 Thanh Hóa - Hà Nội T&T
 
 
 
LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2015
 
Lượt đi MT CLB - CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 6 T7
31/1
16h00 Đồng Tháp 36 Đồng Tháp - QNK Quảng Nam
17h00 Pleiku 37 Hoàng Anh Gia Lai - Than - Quảng Ninh
17h00 Hàng Đẫy 38 Hà Nội T&T - Đồng Nai
CN
1/2
16h00 Cần Thơ 39 XSKT Cần Thơ - Becamex Bình Dương
17h00 19/8 Nha Trang 40 Sanna KH - BVN - Đồng Tâm Long An
16h30 Vinh 41 Sông Lam Nghệ An - Thanh Hóa
16h30 Chi Lăng 42 SHB Đà Nẵng - Hải Phòng
Vòng 7 T6
6/2
16h30 Vinh 43 Sông Lam Nghệ An - Hà Nội T&T
T7
7/2
16h00 Đồng Tháp 44 Đồng Tháp - Sanna KH - BVN
16h00 Cần Thơ 45 XSKT Cần Thơ - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Đồng Nai 46 Đồng Nai - Hải Phòng
CN
8/2
16h00 Cẩm Phả 47 Than - Quảng Ninh - Thanh Hóa
17h00 Long An 48 Đồng Tâm Long An - Becamex Bình Dương
16h30 Chi Lăng 49 SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam
Vòng 8 T7
14/2
16h30 Quảng Nam 50 QNK Quảng Nam - Sông Lam Nghệ An
17h00 Long An 51 Đồng Tâm Long An - SHB Đà Nẵng
17h00 Lạch Tray 52 Hải Phòng - Than - Quảng Ninh
CN
15/2
17h00 19/8 Nha Trang 53 Sanna KH - BVN - XSKT Cần Thơ
17h00 Pleiku 54 Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp
16h00 Thanh Hóa 55 Thanh Hóa - Đồng Nai
Bù Vòng 8 T6
3/4
17h00 Bình Dương 56 Becamex Bình Dương - Hà Nội T&T
Vòng
9
CN
12/4
16h00 Đồng Tháp 57 Đồng Tháp - Thanh Hóa
16h00 Cần Thơ 58 XSKT Cần Thơ - Đồng Tâm Long An
17h00 Đồng Nai 59 Đồng Nai - Becamex Bình Dương
17h30 Cẩm Phả 60 Than - Quảng Ninh - QNK Quảng Nam
18h00 Hàng Đẫy 61 Hà Nội T&T - Hải Phòng
17h00 Vinh 62 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Chi Lăng 63 SHB Đà Nẵng - Sanna KH - BVN
Vòng 10 T6
17/4
17h00 19/8 Nha Trang 64 Sanna KH - BVN - Hà Nội T&T
17h00 Thanh Hóa 65 Thanh Hóa - Becamex Bình Dương
CN
19/4
16h00 Đồng Tháp 66 Đồng Tháp - Sông Lam Nghệ An
16h00 Cần Thơ 67 XSKT Cần Thơ - SHB Đà Nẵng
17h00 Long An 68 Đồng Tâm Long An - Than - Quảng Ninh
17h00 Lạch Tray 69 Hải Phòng - QNK Quảng Nam
17h00 Pleiku 70 Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Nai
 
 
 
LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2015
 
Lượt đi MT CLB - CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 11 T7
25/4
17h00 Vinh 71 Sông Lam Nghệ An - XSKT Cần Thơ
17h00 Chi Lăng 72 SHB Đà Nẵng - Đồng Tháp
17h30 Cẩm Phả 73 Than - Quảng Ninh - Sanna KH - BVN
CN
26/4
17h00 Đồng Nai 74 Đồng Nai - Đồng Tâm Long An
18h00 Hàng Đẫy 75 Hà Nội T&T - Hoàng Anh Gia Lai
16h30 Quảng Nam 76 QNK Quảng Nam - Thanh Hóa
T2
27/4
17h00 Bình Dương 77 Becamex Bình Dương - Hải Phòng
Vòng 12 T6
1/5
16h00 Đồng Tháp 78 Đồng Tháp - Hà Nội T&T
T7
2/5
17h00 19/8 Nha Trang 79 Sanna KH - BVN - Becamex Bình Dương
17h00 Chi Lăng 80 SHB Đà Nẵng - Than - Quảng Ninh
17h00 Long An 81 Đồng Tâm Long An - Hải Phòng
CN
3/5
17h00 Vinh 82 Sông Lam Nghệ An - Đồng Nai
17h00 Pleiku 83 Hoàng Anh Gia Lai - QNK Quảng Nam
16h00 Cần Thơ 84 XSKT Cần Thơ - Thanh Hóa
Vòng 13 CN
28/6
17h00 Bình Dương 85 Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai
16h30 Quảng Nam 86 QNK Quảng Nam - Sanna KH - BVN
17h00 Đồng Nai 87 Đồng Nai - SHB Đà Nẵng
17h30 Cẩm Phả 88 Than - Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An
18h00 Hàng Đẫy 89 Hà Nội T&T - XSKT Cần Thơ
17h00 Lạch Tray 90 Hải Phòng - Đồng Tháp
17h00 Thanh Hóa 91 Thanh Hóa - Đồng Tâm Long An
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2015
 
 
Lượt về MT CLB - CLB
Lượt Ngày Giờ Sân
Vòng 14 T7
4/7
17h00 Bình Dương 92 Becamex Bình Dương - Sông Lam Nghệ An
17h00 Long An 93 Đồng Tâm Long An - QNK Quảng Nam
16h00 Cần Thơ 94 XSKT Cần Thơ - Đồng Nai
CN
5/7
18h00 Hàng Đẫy 95 Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng
16h00 Đồng Tháp 96 Đồng Tháp - Than - Quảng Ninh
17h00 19/8 Nha Trang 97 Sanna KH - BVN - Thanh Hóa
17h00 Pleiku 98 Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng
Vòng 15 T7
11/7
16h30 Quảng Nam 99 QNK Quảng Nam - Hà Nội T&T
17h00 Đồng Nai 100 Đồng Nai - Đồng Tháp
17h30 Cẩm Phả 101 Than - Quảng Ninh - XSKT Cần Thơ
17h00 Lạch Tray 102 Hải Phòng - Sanna KH - BVN
17h00 Vinh 103 Sông Lam Nghệ An - Đồng Tâm Long An
17h00 Thanh Hóa 104 Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Chi Lăng 105 SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương
Vòng 16 T4
15/7
17h00 Bình Dương 106 Becamex Bình Dương - Sanna KH - BVN
16h30 Quảng Nam 107 QNK Quảng Nam - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Đồng Nai 108 Đồng Nai - Sông Lam Nghệ An
17h30 Cẩm Phả 109 Than - Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng
18h00 Hàng Đẫy 110 Hà Nội T&T - Đồng Tháp
17h00 Lạch Tray 111 Hải Phòng - Đồng Tâm Long An
17h00 Thanh Hóa 112 Thanh Hóa - XSKT Cần Thơ
Vòng 17 CN
19/7
16h00 Đồng Tháp 113 Đồng Tháp - Hải Phòng
16h00 Cần Thơ 114 XSKT Cần Thơ - Hà Nội T&T
17h00 Long An 115 Đồng Tâm Long An - Thanh Hóa
17h00 19/8 Nha Trang 116 Sanna KH - BVN - QNK Quảng Nam
17h00 Vinh 117 Sông Lam Nghệ An - Than - Quảng Ninh
17h00 Pleiku 118 Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương
17h00 Chi Lăng 119 SHB Đà Nẵng - Đồng Nai
Vòng 18 T7
25/7
16h00 Cần Thơ 120 XSKT Cần Thơ - Hải Phòng
17h00 Đồng Nai 121 Đồng Nai - QNK Quảng Nam
17h30 Cẩm Phả 122 Than - Quảng Ninh - Becamex Bình Dương
CN
26/7
16h00 Đồng Tháp 123 Đồng Tháp - Đồng Tâm Long An
18h00 Hàng Đẫy 124 Hà Nội T&T - Thanh Hóa
17h00 Vinh 125 Sông Lam Nghệ An - Sanna KH - BVN
17h00 Chi Lăng 126 SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai
 
 
 
 
 
 
LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2015
 
 
Lượt về MT CLB - CLB
Lượt Ngày Giờ Sân
Vòng 19 T7
1/8
17h00 Bình Dương 127 Becamex Bình Dương - XSKT Cần Thơ
17h00 Long An 128 Đồng Tâm Long An - Sanna KH - BVN
17h00 Lạch Tray 129 Hải Phòng - SHB Đà Nẵng
CN
2/8
17h30 Cẩm Phả 130 Than - Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai
16h30 Quảng Nam 131 QNK Quảng Nam - Đồng Tháp
17h00 Đồng Nai 132 Đồng Nai - Hà Nội T&T
17h00 Thanh Hóa 133 Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An
Vòng 20 T7
8/8
17h00 Lạch Tray 134 Hải Phòng - Đồng Nai
17h00 19/8 Nha Trang 135 Sanna KH - BVN - Đồng Tháp
17h00 Pleiku 136 Hoàng Anh Gia Lai - XSKT Cần Thơ
CN
9/8
17h00 Bình Dương 137 Becamex Bình Dương - Đồng Tâm Long An
16h30 Quảng Nam 138 QNK Quảng Nam - SHB Đà Nẵng
18h00 Hàng Đẫy 139 Hà Nội T&T - Sông Lam Nghệ An
17h00 Thanh Hóa 140 Thanh Hóa - Than - Quảng Ninh
Vòng 21 T7
15/8
16h00 Đồng Tháp 141 Đồng Tháp - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Chi Lăng 142 SHB Đà Nẵng - Đồng Tâm Long An
17h30 Cẩm Phả 143 Than - Quảng Ninh - Hải Phòng
CN
16/8
17h00 Đồng Nai 144 Đồng Nai - Thanh Hóa
18h00 Hàng Đẫy 145 Hà Nội T&T - Becamex Bình Dương
16h00 Cần Thơ 146 XSKT Cần Thơ - Sanna KH - BVN
17h00 Vinh 147 Sông Lam Nghệ An - QNK Quảng Nam
Vòng 22 T7
22/8
17h00 Thanh Hóa 148 Thanh Hóa - Đồng Tháp
16h30 Quảng Nam 149 QNK Quảng Nam - Than - Quảng Ninh
17h00 Long An 150 Đồng Tâm Long An - XSKT Cần Thơ
CN
23/8
17h00 Lạch Tray 151 Hải Phòng - Hà Nội T&T
17h00 19/8 Nha Trang 152 Sanna KH - BVN - SHB Đà Nẵng
17h00 Pleiku 153 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An
17h00 Bình Dương 154 Becamex Bình Dương - Đồng Nai
Vòng 23 T7
29/8
17h00 Vinh 155 Sông Lam Nghệ An - Đồng Tháp
17h00 Chi Lăng 156 SHB Đà Nẵng - XSKT Cần Thơ
17h00 Đồng Nai 157 Đồng Nai - Hoàng Anh Gia Lai
CN
30/8
17h30 Cẩm Phả 158 Than - Quảng Ninh - Đồng Tâm Long An
18h00 Hàng Đẫy 159 Hà Nội T&T - Sanna KH - BVN
17h00 Bình Dương 160 Becamex Bình Dương - Thanh Hóa
16h30 Quảng Nam 161 QNK Quảng Nam - Hải Phòng
 
 
 
 
 
 
LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2015
 
 
Lượt về MT CLB - CLB
Lượt Ngày Giờ Sân
Vòng 24 CN
6/9
17h00 Đồng Tháp 162 Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng
17h00 Cần Thơ 163 XSKT Cần Thơ - Sông Lam Nghệ An
17h00 Long An 164 Đồng Tâm Long An - Đồng Nai
17h00 Lạch Tray 165 Hải Phòng - Becamex Bình Dương
17h00 19/8 Nha Trang 166 Sanna KH - BVN - Than - Quảng Ninh
17h00 Pleiku 167 Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội T&T
17h00 Thanh Hóa 168 Thanh Hóa - QNK Quảng Nam
Vòng 25 CN
13/9
17h00 Bình Dương 169 Becamex Bình Dương - QNK Quảng Nam
17h00 Cần Thơ 170 XSKT Cần Thơ - Đồng Tháp
17h00 Đồng Nai 171 Đồng Nai - Sanna KH - BVN
17h00 Hàng Đẫy 172 Hà Nội T&T - Than - Quảng Ninh
17h00 Vinh 173 Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng
17h00 Pleiku 174 Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm Long An
17h00 Thanh Hóa 175 Thanh Hóa - Hải Phòng
Vòng 26 CN
20/9
17h00 Đồng Tháp 176 Đồng Tháp - Becamex Bình Dương
17h00 Quảng Nam 177 QNK Quảng Nam - XSKT Cần Thơ
17h00 Cẩm Phả 178 Than - Quảng Ninh - Đồng Nai
17h00 Long An 179 Đồng Tâm Long An - Hà Nội T&T
17h00 Lạch Tray 180 Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An
17h00 19/8 Nha Trang 181 Sanna KH - BVN - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Chi Lăng 182 SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa
 
Published:
29 Tháng mười hai 2013
Page views:
2,680

Chia sẻ trang này